Home » Pups

Pups

Als alles naar wens verloopt verwachten wij medio oktober pups van Fadima & Brahim.

Informatie over pups uitsluitend telefonisch.

Op 5 augustus 2018 zijn de pups van

Räisa en Brahim zijn geboren!

5 reutjes en 2 teefjes

 Informatie over pups uitsluitend telefonisch.

 

Räisa

 

Brahim (NJK)

Räisa en haar pups.